Hur göra i midsommar?

Covid-19 – tips inför midsommar

Årets midsommarfirande blir liksom förra året i mindre skala, men med vissa lättnader. Samtidigt sker nu en samhällsspridning av deltavarianten som anses mer smittsam. Här kan du läsa mer om de rekommendationer som gäller.

 

Andra midsommaren med corona – detta gäller:

Privata fester: Du bör bara fira med dina närmaste, och inte med personer du normalt inte träffar. Utomhus är att föredra framför inomhus. Om festen är hemma eller i trädgården finns inga legala restriktioner på max antal.

Privat fest i hyrd lokal: Om du hyr en lokal, oavsett om det är ett hus, en buss, ett tält eller liknande, omfattas festen av begränsningsförordningen vilket innebär ett maxantal på 8 personer.

Offentligt firande inomhus med sittplatser: Max 50 personer och max 1 person per 5 kvm yta. Varje sällskap får högst vara 4 personer. Utan anvisade sittplatser gäller regeln max 8 personer.

Offentligt firande utomhus med sittplatser: Varje sällskap måste kunna ha ett avstånd till andra sällskap på minst en meter åt alla håll. Varje sällskap får vara högst fyra personer, och det får max vara 500 personer totalt på tillställningen. Utan anvisade sittplatser gäller regeln max 100 personer.

Friska personer som fått två vaccindoser, alternativt personer som fått sin första dos vaccin för mer än tre veckor sedan, kan umgås med sin närmaste krets även inomhus, och kan krama barn och barnbarn.

Precis som tidigare gäller fortfarande för alla att:

  • Stanna hemma om du har symtom. Även om du är vaccinerad har du inte hundra procent skydd mot att insjukna i covid-19.
  • Hålla avstånd till andra än dina närmaste, och undvika trängsel
  • Undvika nya kontakter
  • Tvätta händerna ofta.

Söndrums nya församlingsgård

Svenska kyrkan i Söndrum-Vapnö församling arbetar för en ny församlingsgård. Här kan du följa arbetets gång.

Kyrkofullmäktige har anslagit medel och kyrkorådet har ansvar för uppförande av ett nytt församlingshem. Ett nytt församlingshem behövs dels för att nuvarande har fukt- och ventilationsproblem, dels för att få ett mer funktionellt församlingshem, där alla verksamheter har lokaler anpassade för respektive verksamhets behov, men samtidigt kan ha förbindelse med varandra. Helheten blir sålunda vida förbättrad, verksamheterna och församlingsborna tillgodo.

För mer info klicka på länkarna nedan

Källa: svenskakyrkan.se

Ny grundskola och grundsärskola på Ranagård

Barn- och ungdomsförvaltningen informerar Vårdnadshavare, Personal och Lärare i Jutarumsskolan, Gullbrandstorpsskolan, Frösakullsskolan, Bäckagårdsskolan och Söndrumsskolan

Halmstads kommun planerar att starta byggnationen av en grund- och grundsärskola för årskurserna F-9 i det nya området Ranagård under hösten 2021. Planen är att den nya Ranagårdsskolan ska vara färdig till höstterminen 2024. 
Bäckagårds-, Frösakulls- och Jutarumsskolan blir F-3 skolor. Idag går årskurserna F-5 på Bäckagårds-, Frösakulls- och Jutarumsskolan. När den nya Ranagårdsskolan är klar kommer Bäckagårds-, Frösakulls- och Jutarumsskolan istället att bli skolor för årskurserna F-3. Elever på Frösakullsskolan börjar på Ranagårdsskolan i årskurs 4. När Ranagårdsskolan är klar hösten 2024 kommer elever som gått på Frösakullsskolan börja i årskurs 4 på Ranagårdsskolan istället för Gullbrandstorpsskolan. De första eleverna som börjar på Ranagårdsskolan är de elever som nu går i förskoleklass. Eleverna som börjar på Gullbrandstorpsskolan till hösten 2021 kommer att gå kvar på Gulbrandstorpsskolan tills att de slutar årskurs 9. Jutarumsskolan går till Söndrumsskolan i årskurs 4. Alla elever som går på Jutarumsskolan kommer att börja på Söndrumsskolan från och med årskurs 4 när Jutarumsskolan blir en F-3 skola. Bäckagårdsskolan går till Söndrumsskolan och Ranagårdsskolan. Från och med 2024 kommer en av klasserna i årskurs 4 och en i årskurs 5 från Bäckagårdsskolan att gå till Söndrumsskolan. En klass i årskurs 4 och en i årskurs 5 börjar på Ranagårdsskolan.

Idag startar rondellbygget på Gamla Tylösandsvägen

Halmstads kommun bygger ny rondell i Ranagård

Med start måndagen den 1 mars påbörjar Halmstads kommun bygget av en ny cirkulationsplats längs med Gamla Tylösandsvägen. En del av vägen stängs av under arbetets gång. Rondellen beräknas bli klar i slutet av april.

Ranagård ska bli Halmstads kommuns nya stadsdel med 400 nya bostäder, äldreboende, förskola och skola. För närvarande pågår arbetet med att anlägga det som kallas för allmän platsmark och det som berör infrastrukturen. Det handlar om park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, vattenledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber.

Måndagen den 1 mars påbörjas bygget av den nya cirkulationsplatsen utmed Gamla Tylösandsvägen.

– Syftet med den nya rondellen är att bromsa in hastigheten och göra området mer trafiksäkert. Hastighetsgränsen på sträckan mellan Albinsro och campingen kommer även att sänkas från dagens 60 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen, säger Henrik Eklund, biträdande projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen i Halmstads kommun.

Så påverkas trafiken

Arbetet planeras pågå mellan 1 mars och 30 april. Under byggtiden kommer framkomligheten på Gamla Tylösandsvägen att påverkas. En 160 meter lång sträcka i höjd med Trottaberg behöver vara avstängd under hela arbetets gång och trafiken kommer därför att ledas om via skyltar. Trafik från Flygstaden till Albinsro hänvisas till Nya Tylösandsvägen alternativt Bäckagårdsvägen. Trafik från Möllegård hänvisas till Bäckagårdsvägen för att sedan ledas vidare till Nya Tylösandsvägen. En fastighetsägare på Trottaberg kommer att förses med en provisorisk väg för in- och utpassering.

– Vi ber om överseende och hoppas att arbetet inte ska orsaka för stora problem för de som bor och verkar inom området, säger Jonas Wilsby, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Senare i vår kommer en del av Gamla Tylösandsvägen att breddas lokalt i höjd med Trottaberget, vilket också kommer att medföra tillfälliga avstängningar. Här ska det byggas en ny gång- och cykelbana. Arbetet är planerat att starta i mitten av maj och pågå till mitten av juni.

Hela utbyggnaden av allmän platsmark i Ranagård planeras vara klar till årsskiftet 2021-2022.

Läs mer om Ranagård

Illustrationskarta över RanagårdPDF

Källa: Halmstad.se

Lovaktiviteter – sportlovet

Lovaktiviteter under coronapandemin

På grund av pandemin är många vanliga sportlovsaktiviteter inställda.

Programmet kan också komma att ändras eller ställas in.

Mötesplatserna har för tillfället ingen öppen verksamhet, utan endast bokningsbara aktiviteter för dig som är född 2005 eller senare.

Upptäck din närmiljö

Det finns mycket du kan uppleva i din närmiljö. Halmstads kommun är en levande plats fylld av möjligheter till aktivitet och rörelseglädje. Rör på dig och ha kul!

Stanna hemma om du har symtom!

Här hittar du kommunens samlade aktiviteter under sportlovet >>

Ingen halkbekämpning i villakvarteren

Det har säkert inte undgått någon att vägarna är glashala i bl a  Albinsro  och förmodligen i resten av Söndrum. Jag gjorde en felanmälan till Halmstad direkt, svaret svar på min felanmälan lyder: ”Tack för din synpunkt. Dessvärre så halkbekämpas inga villagator i Halmstads kommun.” Så, ta det försiktigt om du ger dig ut.

Bussnyheter – nytt biljettsystem — Tre viktiga datum

Bild: Hallandstrafiken

Bild: HallandstrafikenNu är det äntligen dags att byta till vårt nya biljettsystem fullt ut. Det innebär nya plastkort (med nytt utseende) och pappersbiljetter som ställs ut i det nya systemet. Det innebär även att möjligheten att betala din biljett med reskassa försvinner.

Du som idag använder resekortet och betalar med reskassa behöver byta till vårt nya kort eller ladda ner vår app. I den kan du köpa alla våra biljetter och planera din resa. Har du ett periodkort eller ett årskort kan du fortsätta resa på det till giltighetstiden gått ut. Har du reskassa kvar behöver du växla in den till det nya systemet. (Källa: hallandstrafiken.se)

8 februari: Biljettautomaterna börjar bytas ut

15 februari: Nytt biljettsystem och nya plastkort

1 mars: Bussarnas framdörrar börjar öppnas

Datumen ovan är länkade till Hallandstrafikens webbplats. Klicka på dem för att läsa mer om detta.

Nya motionsslingan Frösakull-Tylösand är klar

Den nya motionsslingan i området kring Norra banan på Halmstads golfklubb har öppnat. På vissa delsträckor av Frösakull-Tylösand motionsslinga är ridning tillåten.


Nu är den nya motionsslingan i Frösakull-Tylösand klar. Den två kilometer långa slingan är belyst för att möjliggöra
motion även under dygnets mörka timmar.

Motionsslingan Frösakull-Tylösand är två kilometer lång och belyst för att möjliggöra motion även under dygnets mörka timmar. Liksom övriga slingor släcks även denna en tid under natten, mellan 00.00 och 05.00. Slingan tänds och släcks samma tider som gatubelysningen.

I anslutning till Kungsvägen, där motionsslingan har start och mål, finns en mindre parkering och ett enklare utegym. Det finns även belysning längs en anslutande gångväg mellan Gamla Tylösandsvägen och motionsslingan.

Ridning är tillåten på vissa delsträckor av motionsslingan, men då endast på ena halvan av slingans bredd. Skyltar kommer att sättas upp för att visa var ridning är tillåten.

– Det känns verkligen bra att kunna erbjuda en ny motionsslinga som kan användas av alltifrån flanörer och löpare till ryttare. Denna lösning finns redan på en del av motionsslingan i Simlångsdalen, säger Sofia Warpman, stadsträdgårdsmästare på teknik- och fastighetsförvaltningen i Halmstads kommun.

Här hittar du kommunens motionsslingor.


Så här går den nya motionsslingan Frösakull-Tylösand. Parkeringen, det enklare utegymmet samt start och mål finns utmed Kungsvägen.

Källa: halmstad.se

Rädda Eketångaskogen – området behövs för avkoppling

I Framtidsplan 2050 målar Halmstads kommun upp sin vision av den framtida tänkta utvecklingen av kommunen varav en del omfattar miljömässig och ekologisk hållbarhet.

Havsnära skogsområden kring stadskärnan är i dag kraftigt beskurna, då bebyggelsen under årens lopp ätit sig in. Det är därför viktigt att uppmärksamma de kustområden som är förhållandevis orörda.

En gång i tiden var kusten mellan Tjuvahålan och staden ett obebott och kalt område. För att i någon mån hindra sandflykt planterades skog som sköttes av böndernas samfällighet. Bebyggelse fanns i ringa mån kring Tjuvahålan, tillsyningsman hade bostad i området och enstaka sommarhus uppfördes.

1935-1979 byggde Halmstads kommun en 36 håls golfbana. Kvar fanns Eketångaskogen, ett relativt orört område mellan Sandhamnsvägen–Tylösandsvägen – Bäckagårdsvägen–Stenhuggerivägen (golfbanan tog även i anspråk ett stycke mark öster om Sandhamnsvägen).

Under årens lopp hade ett litet antal tomter sålts utmed kusten och några enbart arrenderats. 1974 upphörde avstyckning och försäljning av nya tomter och de sista som arrenderade fick möjlighet att friköpa. De bebyggda områdena utmed havet hade enbart sommarboende med stark känsla för att bevara naturen. Husen skulle smälta in, åverkan vara minimal och tomternas avgränsningar i möjligaste mån undvikas.

Mellan Sandhamnsvägen och Stenhuggeriet finns en natur som omfattar allt från äng, klippor, sandstrand, stenbrott och vattensamlingar till friväxande skog med stigar som med åren skapats mellan området och Stenhuggeriet. Längs kusten ligger stenhuggarnas gamla arbetsplats och Halmstadgruppens Pärlemorkust.

Skogen är en lunga som behövs för avkoppling ju mer bebyggelsen tar vid på de förr så tomma fälten norr om Tylösandsvägen. Med inflyttning av fler boende på Trottaberg ökar behovet av fri natur.

Människan kan inte enbart leva på platser tillskapade av henne själv. Naturen är en resurs som är livsnödvändig och den kan inte återskapas.
Signatur: TRETTIOTALISTEN

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑