Äldreboende med 60 platser byggs på Ranagård

Hallandsposten.se 30/9 2020 meddelar att:

Det blir ett äldreboende på Ranagård med 60 platser. Det har samhällsbyggnadsutskottet nu beslutat. Samtidigt möjliggörs ytterligare 60 platser på tomten i framtiden.

Det har handlat om två alternativ. Alternativ ett, ett större boende med 120 platser, och alternativ två, ett mindre boende med 60 platser och kompletterande plusbostäder eller äldrelägenheter intill.

Hemvårdsnämnden har förespråkat det andra alternativet. Argumenten har bland annat varit ekonomiska, ett boende med 120 platser medför ökade kostnader, men nämnden har också ansett att en stor byggnation riskerar att få en institutionell karaktär.

Därtill har nämnden bedömt att 60 platser räcker för att täcka det behov som finns i området.

Samhällsbyggnadsutskottet har lyssnat på hemvårdsnämndens yttrande och valde att gå på linjen med ett mindre äldreboende.

Dock stängdes inte dörren för ett äldreboende med 120 platser – utskottets beslut innebär också att ytterligare 60 platser ska kunna byggas på tomten i framtiden, när behovet uppstår.

– Fastigheten har beteckningen vård. Dessa fastigheter är mer sällsynta, de växer inte direkt som svampar i skogen. Att bygga kompletterande plusbostäder eller äldrelägenheter på fastigheten vore därför ett slöseri med värdefull mark, säger Jenny Axelsson.

Sverigedemokraterna var överens med utskottet om storleken på äldreboendet, men själva utförandet av projektet var partiet helt emot. SD ville att boendet skulle byggas av ett privat företag – inte kommunen.

Mankell (M) nöjd med beslutet

Hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlott Mankell (M) är nöjd med beslutet i samhällsbyggnadsutskottet, trots att det inte blev exakt som hennes nämnd ville.

– Jag ser det som ett positivt beslut. 60 platser möter dels vår budget och dels det behov som vi har identifierat i samråd med tjänstemännen, säger hon och tillägger:

– Dock hade jag önskat att man lyssnat mer på medborgarna och öppnat upp för trygghetsboenden. Vi ser en trend i kommunen, en trend som blivit ännu mer tydlig under årets pandemi, där allt fler vill vara självständiga och bo hemma så länge det går.

LÄS MER: Olika åsikter om storlek på nytt äldreboende

LÄS MER: Äldreboende på Ranagård kan bli dubbelt så stort

SGIF – Söndrums Gymnastik & Idrottsförening

På gång i Söndrums Gymnastik & Idrottsförening

Bild från SGIF:s webbplats

BARNGYMPA OCH DANS HÖSTEN 2020 >> Läs mer här

UTEGYMPAN ÄR IGÅNG >> Läs mer här

DET HÄR ÄR GYMMIX >> Läs mer här

Lite info om SGIF

Föreningen ska främja hälsa och välmående hos sina medlemmar, gamla som unga, ska känna sig välkomna och delaktiga. Ledarna ska verka för att inspirera deltagarna i rörelseglädje och på så sätt öka välmåendet. Utgångspunkten är att vår förening ska utgöra en trygg miljö, där föräldrar med förtroende ska kunna lämna sina barn. Detta ställer krav på ledarna, som i samvaron med barn och unga, måste vara medvetna om sin roll som förebild. Föreningen ska arbeta för en alkohol- och drogfri verksamhet, detta avser även vuxna som hämtar och lämnar barn till olika aktiviteter inom föreningens ram. I lokaler som används av föreningens verksamheter råder förbud mot tobak, alkohol och droger. Information om värdegrund och ledarguide finns på föreningens hemsida och sprids via ledarträffar.

Källa: https://www.sondrumsgif.se/

Ny belyst motionsslinga i Söndrum

Nu får Halmstad en ny belyst motionsslinga – i Tylösand

Halmstads kommun ska nu påbörja arbetet med en ny motionsslinga i Tylösand – i området kring Norra banan på Halmstad Golfklubb.

Den nya motionsslingan blir två kilometer lång. Slingan kommer att belysas så att den är inbjudande även under dygnets mörka timmar, enligt kommunen.

Motionsslingans start och mål ska ligga vid Kungsvägen. På platsen kommer det även att anläggas en mindre parkering och ett utegym.

”Det känns verkligen roligt att vi kan anlägga en ny motionsslinga just här. 2018 fick vi montera ned en populär motionsslinga vid Trottaberg, nu kan vi äntligen bjuda in till en ny i närområdet. Närheten till vår nya stadsdel Ranagård är också ett plus”, säger Anneli Bylander, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Arbetet med den nya slingan inleds under nästa vecka och beräknas vara färdigt i början av november. Största delen av slingan utgörs av redan befintlig grusväg.

Källa: hallandsposten.se

Smycken stulna i Bergsgård

En kvinna upptäckte under söndagen att hon hade haft inbrott i sitt hus.

Polisen larmades under söndagseftermiddagen till en adress i Bergsgård. En kvinna hade då upptäckt att någon hade gjort inbrott i hennes hus.

Tjuven eller tjuvarna hade plockat bort ett badrumsfönster och tagit sig in i huset, varpå de har stulit guldsmycken.

Ingen person är ännu gripen för inbrottet.

Källa: hallandsposten.se

 

Bygglov för planerad förskola i Albinsro har överklagats av grannar

Bygglov för förskola för 70 barn har överklagats

Albinsro: Byggnaden blir för hög. Det anser grannar till den planerade förskolan i Albinsro och har därför valt att överklaga bygglovet.

Planen är att förskolan i Albinsro ska stå klar under senhösten 2022, men överklagandet kan eventuellt försena bygget.

I slutet av juli gav byggnadsnämnden grönt ljus till Albinsro förskola. Nämnden såg inga hinder för att uppföra en förskola på aktuell fastighet som ligger i slutet av Gryningsvägen.

Men ett par grannar har valt att överklaga bygglovet till länsstyrelsen. De anser att förskolan blir för hög med sina nästan nio meter. Detta kommer att påverka deras utsikt och även områdets miljö.

Grannarna tycker också att det är märkligt att kommunen i planhandlingarna skriver att placeringen har valts för att skapa goda sollägen för de nya tomterna, och menar att hänsyn i stället borde tas till befintlig bebyggelse.

De är också kritiska mot den bullerskärm som ska byggas. De påpekar att fullmäktige antagit en planbeskrivning om att bullerplank inte bör användas som förstahandsalternativ då för höga plank inverkar negativt på gatumiljön och upplevelsen av trygghet.

Planen tidigare var att förskolan skulle stå klar till nästa år, men i dagsläget handlar det i stället om senhösten 2022.

Tiden är förskjuten beroende på att det ännu inte finns väg anlagd för att kunna ansluta till fastigheten och bygga förskolan, uppger Mari-Anne Öberg, planeringsutvecklare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Martin Zetterman, projektledare på fastighetskontoret, uppger dock att överklagandet kan komma att försena bygget eftersom man inte har för avsikt att dra igång innan bygglovet vunnit laga kraft.

Förskolan ska ha plats för cirka 70 barn. Alla avdelningar ska ligga i markplan och på andra våningen blir det personalutrymme.

Källa: https://www.pressreader.com/sweden/hallandsposten/20200907/281621012738219

Den olagliga trädfällningen i Tylösand – ”Skitväxter” enligt den huvudmisstänkte

Nya uppgifter från huvudmisstänkt – ska ha uppmanat bekant att ta bort ”skitväxter”

Efter att ha tigit sig igenom flera av polisförhören fick den huvudmisstänkte fastighetsägaren under torsdagens förhandlingar möjligheten att höras gällande den olagliga strandskogsskövlingen i Tylösand. Och nu ändrar han sin historia.

Den huvudmisstänkte kallade den omstridda växtligheten på kommunens mark i Tylösand för ”skitväxter” under torsdagens förhör med honom i Hallands tingsrätt.

Buskage eller träd?

Under rättegången har mycket handlat om vilken typ av växtlighet som har avverkats på området i Tylösand där den huvudmisstänkta menar att det handlar om buskage och sly och inte fullvuxen skog som åklagarsidan menar.

Åklagaren menar att växtligheten ska ha avverkats för att höja värdet på tomten genom att få havsutsikt men detta nekar den huvudmisstänkta till. Han menar i stället att han ville röja upp på marken som enligt honom var illa skött.

Namnlös bekant ska ha genomfört jobbet

Samtidigt la den huvudmisstänkta 72-åringen fram en ny förklaring till hur växtligheten har blivit borttagen: en bekant som han inte vill uppge vid namn ska ha fått i uppdrag att ta bort växterna.

Källa: svt.se/nyheter/lokalt/halland
I klippet får du höra åklagaren Klas Lundgren samt SVT:s reporter Daniel Strömbäck som har varit på plats i rättegångssalen under torsdagen.

Två personer tagna på bar gärning vid intrång i idrottshall

Detta är en händelse som utspelade sig i fredagskväll i en av våra närliggande grannorter, men skulle lika gärna kunna hända här.
Idrottshallen det gäller har drabbats av intrång och skadegörelse under flera månaders tid.
Eftersom att våra ungdomar har ett stort kontaktnät via sociala medier och känner många i vår kommuns ytterområden så kan det vara lämpligt att dela i detta forum. Jag och min vuxna son satt och lurpassade på lämpligt ställe, om ifall att det skulle ske igen. Och det gjorde det.
.
”I fredagskväll satt vi på vakt på lämpligt ställe och kunde då se med egna ögon hur två personer tog sig in i idrottshallen. Vi ringde till polisen som kom till platsen och tog hand om förövarna. Dessa två är nu misstänkta för olaga intrång. Deras vårdnadshavare kontaktades och fick komma och hämta dem. Lägg gärna era kvällspromenader via området kring idrottshallen och var uppmärksam på aktivitet. Ring polis om du ser otillåten aktivitet.”
.
Ta hand om varandra. Önskar alla en god helg!

Muskelvården – för dig som vill må bra

Muskelvården på Småttalyckevägen i Söndrum – för dig som vill må bra

Anette på muskelvården i Söndrum har ett rikt utbud av behandlingar, allt för att på bästa sätt kunna hjälpa dig.

Det finns olika sorters massage, antistressbehandling, laserterapi, kostrådgivning mm. Hon mixar olika tekniker för ökad effekt av behandlingen och för dina behov och önskningar. Hon ger även företagsbehandlingar.

På sin webbplats skriver hon så här:

”Att öka folks livsglädje är det bästa jag vet! Ända sedan jag  började läsa till massageterapeut och sedan startade Muskelvården i Halmstad 2000 har jag brunnit för att öka folks livsglädje, att få människor att må bra! Eller kanske ännu längre, eftersom jag då varit Friskis&Svettis ledare sedan 1988. Ju längre erfarenhet jag skaffat mig, desto mer ser jag sambandet i allt som påverkar oss.”

Mer bra info om Muskelvården kan du se på webbplatsen >> https://muskelvarden.se/

SPF Seniorerna Söndrumsvännerna kallar till extra årsmöte den 12 september på distans

Föreslagen dagordning

 • § 1 Val av ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare
 • § 2 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
 • § 3 Förslag till ny medlemsavgift       
  Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2021 i vår förening ska sänkas
  med 50 kr beroende på inställda aktiviteter, månadsmöten mm under 2020.
  Medlemsavgiften för 2021 blir därigenom 250 kr sammantaget till förbundet,
  distriktet och lokala föreningen
 • § 4 Förslag till beslut
 • § 5 Avslutande av extra årsmöte

Avslutningsvis kommer styrelsen att lämna lite aktuell
föreningsinformation

Extra mötet genomförs på distans via Skype.
Du behöver en dator  eller surfplatta som har en kamera.

Vi vill att Du kopplar upp Dig via nedanstående länk före årsmötet
kl 13.45 och då använder Du nedanstående länk:

https://join.skype.com/gvy49tBkatZn

Väl mött till extra årsmötet den 12 september

Nytt erbjudande om att köpa Citykortet för 50 kr

Med Citykortet blir det både roligare och förmånligare att shoppa,
fika och äta lokalt.

Kortet innehåller ca 100 erbjudanden, t.ex. rabatt på kläder, skor,
heminredning, smycken, cyklar, restaurang- och cafébesök,
fotografering och mycket mer.

Nu har du som är medlem i en seniorförening i Halmstad
chansen att köpa höstens och vinterns Citykort till ett reducerat
pris á 50 kr (ord.pris 100 kr).

Kortet är giltigt fr.o.m. den 1 september 2020 – 28 februari 2021.
Du köper det på Halmstad Tourist Center, Fredsgatan 5.

Uppge följande kod vid köp:
Seniorhalmstad2020 i kassan på Halmstad Tourist Center

Tillsammans för ett levande city!

Handla med hjärtat, handla lokalt!
OBS! Samtliga rabatter kan ej kombineras med andra rabatter och
erbjudanden. Gäller ordinarie priser och ej på presentkort.
—————————
Med Vänliga hälsningar
Lars Björk
SPF Seniorerna Söndrumsvännerna

Källa: SPF Seniorerna Söndrumsvännernas mailgrupp

 

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑