Idag startar rondellbygget på Gamla Tylösandsvägen

Halmstads kommun bygger ny rondell i Ranagård

Med start måndagen den 1 mars påbörjar Halmstads kommun bygget av en ny cirkulationsplats längs med Gamla Tylösandsvägen. En del av vägen stängs av under arbetets gång. Rondellen beräknas bli klar i slutet av april.

Ranagård ska bli Halmstads kommuns nya stadsdel med 400 nya bostäder, äldreboende, förskola och skola. För närvarande pågår arbetet med att anlägga det som kallas för allmän platsmark och det som berör infrastrukturen. Det handlar om park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, vattenledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber.

Måndagen den 1 mars påbörjas bygget av den nya cirkulationsplatsen utmed Gamla Tylösandsvägen.

– Syftet med den nya rondellen är att bromsa in hastigheten och göra området mer trafiksäkert. Hastighetsgränsen på sträckan mellan Albinsro och campingen kommer även att sänkas från dagens 60 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen, säger Henrik Eklund, biträdande projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen i Halmstads kommun.

Så påverkas trafiken

Arbetet planeras pågå mellan 1 mars och 30 april. Under byggtiden kommer framkomligheten på Gamla Tylösandsvägen att påverkas. En 160 meter lång sträcka i höjd med Trottaberg behöver vara avstängd under hela arbetets gång och trafiken kommer därför att ledas om via skyltar. Trafik från Flygstaden till Albinsro hänvisas till Nya Tylösandsvägen alternativt Bäckagårdsvägen. Trafik från Möllegård hänvisas till Bäckagårdsvägen för att sedan ledas vidare till Nya Tylösandsvägen. En fastighetsägare på Trottaberg kommer att förses med en provisorisk väg för in- och utpassering.

– Vi ber om överseende och hoppas att arbetet inte ska orsaka för stora problem för de som bor och verkar inom området, säger Jonas Wilsby, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Senare i vår kommer en del av Gamla Tylösandsvägen att breddas lokalt i höjd med Trottaberget, vilket också kommer att medföra tillfälliga avstängningar. Här ska det byggas en ny gång- och cykelbana. Arbetet är planerat att starta i mitten av maj och pågå till mitten av juni.

Hela utbyggnaden av allmän platsmark i Ranagård planeras vara klar till årsskiftet 2021-2022.

Läs mer om Ranagård

Illustrationskarta över RanagårdPDF

Källa: Halmstad.se

Lovaktiviteter – sportlovet

Lovaktiviteter under coronapandemin

På grund av pandemin är många vanliga sportlovsaktiviteter inställda.

Programmet kan också komma att ändras eller ställas in.

Mötesplatserna har för tillfället ingen öppen verksamhet, utan endast bokningsbara aktiviteter för dig som är född 2005 eller senare.

Upptäck din närmiljö

Det finns mycket du kan uppleva i din närmiljö. Halmstads kommun är en levande plats fylld av möjligheter till aktivitet och rörelseglädje. Rör på dig och ha kul!

Stanna hemma om du har symtom!

Här hittar du kommunens samlade aktiviteter under sportlovet >>

Ingen halkbekämpning i villakvarteren

Det har säkert inte undgått någon att vägarna är glashala i bl a  Albinsro  och förmodligen i resten av Söndrum. Jag gjorde en felanmälan till Halmstad direkt, svaret svar på min felanmälan lyder: ”Tack för din synpunkt. Dessvärre så halkbekämpas inga villagator i Halmstads kommun.” Så, ta det försiktigt om du ger dig ut.

Bussnyheter – nytt biljettsystem — Tre viktiga datum

Bild: Hallandstrafiken

Bild: HallandstrafikenNu är det äntligen dags att byta till vårt nya biljettsystem fullt ut. Det innebär nya plastkort (med nytt utseende) och pappersbiljetter som ställs ut i det nya systemet. Det innebär även att möjligheten att betala din biljett med reskassa försvinner.

Du som idag använder resekortet och betalar med reskassa behöver byta till vårt nya kort eller ladda ner vår app. I den kan du köpa alla våra biljetter och planera din resa. Har du ett periodkort eller ett årskort kan du fortsätta resa på det till giltighetstiden gått ut. Har du reskassa kvar behöver du växla in den till det nya systemet. (Källa: hallandstrafiken.se)

8 februari: Biljettautomaterna börjar bytas ut

15 februari: Nytt biljettsystem och nya plastkort

1 mars: Bussarnas framdörrar börjar öppnas

Datumen ovan är länkade till Hallandstrafikens webbplats. Klicka på dem för att läsa mer om detta.

Nya motionsslingan Frösakull-Tylösand är klar

Den nya motionsslingan i området kring Norra banan på Halmstads golfklubb har öppnat. På vissa delsträckor av Frösakull-Tylösand motionsslinga är ridning tillåten.


Nu är den nya motionsslingan i Frösakull-Tylösand klar. Den två kilometer långa slingan är belyst för att möjliggöra
motion även under dygnets mörka timmar.

Motionsslingan Frösakull-Tylösand är två kilometer lång och belyst för att möjliggöra motion även under dygnets mörka timmar. Liksom övriga slingor släcks även denna en tid under natten, mellan 00.00 och 05.00. Slingan tänds och släcks samma tider som gatubelysningen.

I anslutning till Kungsvägen, där motionsslingan har start och mål, finns en mindre parkering och ett enklare utegym. Det finns även belysning längs en anslutande gångväg mellan Gamla Tylösandsvägen och motionsslingan.

Ridning är tillåten på vissa delsträckor av motionsslingan, men då endast på ena halvan av slingans bredd. Skyltar kommer att sättas upp för att visa var ridning är tillåten.

– Det känns verkligen bra att kunna erbjuda en ny motionsslinga som kan användas av alltifrån flanörer och löpare till ryttare. Denna lösning finns redan på en del av motionsslingan i Simlångsdalen, säger Sofia Warpman, stadsträdgårdsmästare på teknik- och fastighetsförvaltningen i Halmstads kommun.

Här hittar du kommunens motionsslingor.


Så här går den nya motionsslingan Frösakull-Tylösand. Parkeringen, det enklare utegymmet samt start och mål finns utmed Kungsvägen.

Källa: halmstad.se

Rädda Eketångaskogen – området behövs för avkoppling

I Framtidsplan 2050 målar Halmstads kommun upp sin vision av den framtida tänkta utvecklingen av kommunen varav en del omfattar miljömässig och ekologisk hållbarhet.

Havsnära skogsområden kring stadskärnan är i dag kraftigt beskurna, då bebyggelsen under årens lopp ätit sig in. Det är därför viktigt att uppmärksamma de kustområden som är förhållandevis orörda.

En gång i tiden var kusten mellan Tjuvahålan och staden ett obebott och kalt område. För att i någon mån hindra sandflykt planterades skog som sköttes av böndernas samfällighet. Bebyggelse fanns i ringa mån kring Tjuvahålan, tillsyningsman hade bostad i området och enstaka sommarhus uppfördes.

1935-1979 byggde Halmstads kommun en 36 håls golfbana. Kvar fanns Eketångaskogen, ett relativt orört område mellan Sandhamnsvägen–Tylösandsvägen – Bäckagårdsvägen–Stenhuggerivägen (golfbanan tog även i anspråk ett stycke mark öster om Sandhamnsvägen).

Under årens lopp hade ett litet antal tomter sålts utmed kusten och några enbart arrenderats. 1974 upphörde avstyckning och försäljning av nya tomter och de sista som arrenderade fick möjlighet att friköpa. De bebyggda områdena utmed havet hade enbart sommarboende med stark känsla för att bevara naturen. Husen skulle smälta in, åverkan vara minimal och tomternas avgränsningar i möjligaste mån undvikas.

Mellan Sandhamnsvägen och Stenhuggeriet finns en natur som omfattar allt från äng, klippor, sandstrand, stenbrott och vattensamlingar till friväxande skog med stigar som med åren skapats mellan området och Stenhuggeriet. Längs kusten ligger stenhuggarnas gamla arbetsplats och Halmstadgruppens Pärlemorkust.

Skogen är en lunga som behövs för avkoppling ju mer bebyggelsen tar vid på de förr så tomma fälten norr om Tylösandsvägen. Med inflyttning av fler boende på Trottaberg ökar behovet av fri natur.

Människan kan inte enbart leva på platser tillskapade av henne själv. Naturen är en resurs som är livsnödvändig och den kan inte återskapas.
Signatur: TRETTIOTALISTEN

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19

Nya skärpta nationella råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta. Från och med 14 december är du skyldig att:

Stanna hemma vid symtom

 • Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma. Du rekommenderas även att testa dig för pågående infektion.
 • Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 här.

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till andra personer du träffar. Umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Läs mer

Julhälsning från SPF Söndrumsvännerna

Bästa vänner i SPF Söndrumsvännerna!
Mörkret vilar tungt över mitten av december och lucia har vi fått fira på TV.
Just när vi skulle skriva brevet med julhälsningen till er
alla medlemmar, så får vi den ena tunga rapporten efter
den andra, att Corona tar nya grepp kring människor
och hus.
Danmark stänger ner. I Köpenhamn och Århus ökar pandemin. Dessa stora städer är
våra närmaste grannar via Öresundsbron och nya färjan.
Helsingborg har största ökningen i Skåne – närmast inpå oss.
Visst känns vintermörkret tungt och det känns ödsligt runtom oss. Men – det är just
då vi får tänka tanken att leta efter ljuspunkter. Tända ljus, ringa någon och höra
efter: Hur mår du? Ta kort på nya blommor i julkaktusen. Och skriva några brev för
hand och skicka med frimärke på.
Det finns tecken på öppningar. Idag damp den tjocka resekatalogen från
Scandorama ner i brevlådan. Kan det löna sig? Och innehållet är lika lockande
färggrant som vanligt. Vinresor, blomsterkarnevaler i Holland. Hela våren full av
hopp och tro! Är det inte kris för resebranschen?
Säkert, och det fanns ett följebrev med, som berättar att de två största på
bussmarknaden gift ihop sig för att klara sina affärer. Och följebrevet berättar att nu
får man Öppet köp och kan avbeställa fram till 60 dagar före på bussresor och 75
dagar före på flyg.
Plötsligt såg allt möjligare ut. Allt ska inte bara ställas in. I England har 90-åriga
Margaret Keenan blivit den första av oss att ta nya vaccinet som ska minska riskerna
för spridning av Coronaviruset. Nu får vi chansen att se möjligheter framåt. Vi får
vara ihärdiga med handtvätt och spritande över jul och nyår. På andra sidan
helgerna ska vi vakta på inbjudan till vaccineringen. När blir det dags att planera in
en efterlängtad resa tro?

När kan vi börja med våra månadsträffar igen? Än vet vi inte. I början av januari
möts vi i SPF Söndrumsvännernas styrelse för att summera vad vi fått avstå under
2020, men vill då också lägga nya mötes- och aktivitetsplaner för våren 2021. Vi
hoppas och tror på möjligheterna för det.
Årsmötet förbereds till februari. Kanske blir det fortfarande i begränsad omfattning
och med stöd av dator och mobiler som vi får mötas då. Vi hoppas det normala ska
återkomma snart.
Sedan kommer våren! Då vill vi se oss lika förväntansfulla på mötesmöjligheter och
aktiviteter som de vi kunde se i den nya resekatalogen! Det ljusa hoppet lämnar oss
inte i de mörka dagarna. Låt oss ringa till varandra på direkten och prata om vad vi
helst vill göra när ljuset återvänder! Minst ett samtal om dagen är bra medicin för
själens längtan efter ljus och möjligheterna som kommer.
Erfarenheter under året som gått visar på hur viktigt det är med föreningar som kan
bevaka äldres intressen. Diskriminering, bedrägerier och utnyttjande hotar att
förstöra viktiga delar av vår välfärd och trygghet. Till och med lagstiftningen visar
uppenbara brister i vård och omsorger för de äldre som behöver stöd på sin ålders
höst. Genom att samla våra namn bakom en aktiv förbundsstyrelse, kan våra röster
bli hörda och respekterade. Tack till dig som med ditt medlemskap gör detta möjligt!
Berätta för dina vänner hur viktigt ett medlemskap hos SPF Seniorerna kan vara.
Vi i SPF Seniorerna Söndrumsvännernas styrelse önskar Dig personligen och alla våra
medlemmar en God Jul och vi önskar oss alla Ett Gott Nytt År! Det kommer, håll
ut!
Med bästa hälsningar
Erik Jansson, Lars Björk, Lena Wilde, Gunn Lindell, Ann-Cathrine Svensson,
Arne Karlsson, Håkan Nilsson, Kerstin Uhrberg-Johansson, Eva Molin,
Lillemor Permander och Leif Nilsson.

Måndag 14/12: SMS till alla Sveriges invånare om covid-19

Måndagen den 14 december skickas ett sms till Sveriges befolkning. Syftet är att informera om de skärpta föreskrifter och allmänna råd som då börjar gälla i hela landet.

För att spridningen av covid-19 ska kunna minska måste alla bidra, genom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

För att så många som möjligt ska känna till de nya råden skickas ett sms ut till alla mobilabonnenter i Sverige. I sms-meddelandet står det: ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation”.

Informationen i meddelandet har tagits fram av MSB och Folkhälsomyndigheten, på uppdrag av regeringen. Meddelandet skickas ut av teleoperatörerna till deras abonnenter.

Inga personuppgifter har samlats in

Varken MSB eller Folkhälsomyndigheten har eller kommer att ha tillgång till ditt nummer eller dina kontaktuppgifter. De har alltså inte samlat in några personuppgifter eller abonnentuppgifter i samband med sms-utskicket. Användandet av dina personuppgifter sker endast hos din operatör.

Här hittar du Frågor och svar om sms-utskicket.

Källa: Krisinformation.se

Information från SPF Seniorerna Söndrumsvännerna 2020-11-19

Referat från styrelsemötet 9 november:

Med de nya restriktiva råden från Region Halland samlades
styrelsen i november till digitalt möte över våra datorer och
skärmar hemma.
Det var första träningstillfället för flera av oss med detta
nya sätt att mötas till överläggningar och beslut.

Styrelsen diskuterade ingående vilka möjligheter vi kan söka
efter för att möjliggöra möten på nya sätt. I samma vecka kom
nya, strängare anvisningar hur smittspridning ska undvikas.
Styrelsen fann det angeläget att vara uppmärksamma på
de nya reglerna. Våra medlemmar är i riskzonen.

Även våra aktiviteter med boule och mattcurling som
flyttat inomhus behövde nu ställas in tills vidare.

Promenaderna utomhus på onsdagar fortsätter som
vanligt. Bodil Garmer tel 0763239636 och Elisabeth
Henriksson tel 0703005972 är nya kontaktpersoner.

Styrelsen rekommenderar denna verksamhet.
Bra för hälsan både fysiskt och socialt!

Från distriktet rapporterades om kommande influensa-
vaccinationer. Angeläget att vi tar tillfället komma med
där genom anmälan till 1177 eller direkt kontakt med
våra vårdcentraler.  Många av SPF-distriktets möten
och konferenser är inställda och vår ordinarie mötes-
plats på Katrinebergs Folkhögskola är tills vidare stängd.

Våra egna ordinarie mötesverksamheter är tills vidare
inställda, även det sedvanliga informationsmötet för
nyanmälda medlemmar. Vi avvaktar möjligheter till
ny inbjudan under kommande året. På samma sätt
får vi avvakta med sedvanliga decembermötet för
aktivitetsledare och funktionärer till lämpliga tider.

Vårt senaste brev till medlemmarna har gått ut till
drygt 400 mailadresser.  Till de som saknar mail
har det gått ut postade brev. Nytt medlemsbrev
förbereds under december.
Erik Jansson
Ordförande

Rekrytering av nya medlemmar

Den positiva befolkningsutvecklingen i Halland fortsatte även under 2019.
Antalet invånare i länet ökade med 4 496 personer Andel 65 år och
äldre av befolkningen i Halland har ökat.

Vi borde därför kunna öka antalet medlemmar i våra föreningar,
men beroende på Covid-19 pandemin och andra orsaker under 2020
har medlemsantalet sjunkit i hela landet, liksom i Hallandsdistriktet.

Målsättningen bör vara att öka medlemstalet igen i Hallandsdistriktet.

Vid marknadsföringen av SPF bör gälla: syns vi inte, så finns vi inte.

Grunden är medlemsvård – ta väl hand om de medlemmar som
redan finns, de är de bästa marknadsförarna!  Mun till mun metoden
kan vara den allra främsta metoden, mellan medlemmar och
presumtiva medlemmar.

Vi måste alla hjälpas åt i rekryteringsarbetet. 

Distriktförmåner

Som medlem i SPF Seniorerna har du rabatt på
dina försäkringar hos Länsförsäkringar Halland

Till Hemsidan klicka här

Erbjudande för dig som medlem i SPF Seniorerna Halland

Smart Senior
Rabatt på det goda livet!

Vi förenklar för medlemmar att registrera sig i Smart Senior
med en egen sida: www.smartsenior.se/spfhal.

Gå in själv och registrera dig, där finns numera endast ett
alternativ och som det framgår är det gratis. Som medlem
i SPF Seniorerna Hallandsdistriktet får du helt kostnadsfritt
ta del av Smart Seniors rabatter och förmåner.

Smart Senior har över 350 rabatter från ett hundratal företag.
Registrera dig för kostnadsfritt medlemskap idag!

För att komma till Smart Senior klicka här!

SPF Seniorernas nyhetsbrev bifogas               ./

Dina förmåner som medlem i SPF Seniorerna.
Den här gången har jag glädjen att få presentera inte
mindre än tre helt nya medlemsförmåner: BookBeat,
Picapen och Euroflorist. Nyttja förmånerna till att läsa,
lyssna eller skriva en egen bok eller skicka en blomma
till nära och kära. Picapen bjuder även in till två helt
kostnadsfria webinarium 25/11 och 2/12.

Jag vill även passa på att å förbundets vägnar rikta
ett stort och innerligt tack till dig och alla andra medlemmar
i SPF Seniorerna. Det är tack vare ert stöd som vi kan
arbete med påverkan och opinionsbildning i frågor som
är viktiga för oss alla – högre pensioner, en trygg
äldreomsorg och bostäder som passar nu och i framtiden.

Vårt arbete, både nationellt och lokalt, gynnar alla
medlemmar i SPF Seniorerna. Tillsammans är vi
starka och vi gör verklig skillnad.
Med vänliga hälsningar Veronica Sjölin
marknadschef, SPF Seniorerna

Ny bok av Per Thornberg – Interaktioner i musik och konst.
Pris: 140:- (inkl moms) + porto
Kan levereras omgående.
Här berättar jag mer om boken…
https://www.youtube.com/watch?v=UnybJdoOf-E

Per Thornberg

Thornbergs Musikproduktion TMP

Cyklamenvägen 4

302 92 HALMSTAD

tel 070 696 43 44

Hemsida: www.perthornberg.se

—————————————————–
Med vänliga hälsningar
Lars Björk
SPF Seniorerna Söndrumsvännerna

Hemsidan:

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/hallandsdistriktet/foreningslista/spf-sondrumsvannerna/

Facebook:
https://www.facebook.com/sondrumsvannerna/

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑